#PLDlaMłodych

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa wspólnie z partnerem – Stowarzyszeniem Studentów dla Rzeczypospolitej przedstawia najlepszy plan – #PLDlaMłodych. Ze względu na potrzebę spójności działań decydentów wobec młodych ludzi w wielu obszarach, takich jak edukacja, szkolnictwo wyższe, rynek pracy, społeczeństwo obywatelskie, wyzwania technologiczna XXI wieku, zdrowie, kultura, polityka społeczna czy sport, turystyka i rozrywka zdecydowaliśmy podjąć projekt, który zapewni korelację. Przy formułowaniu dokumentów strategicznych oraz podejmowaniu działań dotyczących wymienionych wyżej obszarów kluczowy jest współudział młodego pokolenia. Właśnie dlatego poprzez usystematyzowany dialog decydentów z młodzieżą stworzymy odpowiednie ramy do współpracy między tymi grupami osób, co stanowi podstawę demokracji. Punktem wyjściowym naszej dyskusji będzie utworzona we współpracy z młodymi ludźmi strategia Unii Europejskiej dla młodzieży 2020. Będziemy się również skupiać na dobrych praktykach i doświadczeniach z uczestnictwa w projektach Dialogu Usystematyzowanego. Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży w działalność doradczo-konsultacyjną, ale również inicjatywną oraz branie odpowiedzialności za swoje decyzje na szczeblu samorządowym, centralnym oraz unijnym. Chcielibyśmy również pokazać decydentom, że warto rozmawiać z młodymi ludźmi, słuchać ich postulatów oraz wdrażać pomysły młodzieży w funkcjonowanie danej społeczności. Potrzeba jaką wypełnia nasz projekt jest chęć zauważenia, zaangażowania i docenienia młodzieży – zarówno regionalnych liderów jak i tych zagrożonych wykluczeniem z różnych względów. Polegając na zasadzie różnorodności chcemy uczyć się od siebie nawzajem. W ten sposób uczestnicy projektu zdobędą doświadczenie oraz wymienią się dobrymi praktykami oraz poczują wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Ze względu na oddziaływanie uczestników projektu oraz działania ewaluacyjne projekt dosięgnie znaczne grupy młodych osób, a nie ma lepszego sposobu na rozprzestrzenianie informacji wśród młodych ludzi niż zaangażowanie ich rówieśników. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z decydentami na różnych poziomach władzy uczestnicy projektu poznają schematy funkcjonowania organów administracji na różnych szczeblach. W ten sposób będą mogli zaproponować konkretne rozwiązania służące wzmocnieniu pozycji młodych, m.in. poprzez tworzenie i aktywne działanie młodzieżowej rady gminy. Głównym efektem projektu byłoby przedstawienie propozycji dokumentu strategicznego i podpisanie go przez przedstawicieli decydentów oraz uczestników projektu. Dzięki szerokim konsultacjom zapewniającym dostęp i wyrażenie swojego zdania przez reprezentatywne grupy młodych obywateli naszego kraju uzyskamy odpowiedzi na konkretne pytania i problemy, z którymi mierzy się młodzież. Co ważne, projekt będzie tworzony przez młodych ludzi dla młodych ludzi, co stanowi spełnienie założeń Dialogu Usystematyzowanego.

Do udziału w projekcie włączone są osoby w przedziale wiekowym od 18 do 26 roku życia. Zagadnienie podejmowane w naszym projekcie jest na tyle szerokie, że koniecznym jest by w całym procesie w ramach Dialogu Usystematyzowanego, uczestniczyła zarówno młodzież szkolna oraz studencka.  Osoby biorące udział w projekcie zostaną wytypowane w procesie rekrutacji, w którym to szczególne znaczenie w pozytywnej weryfikacji będzie odkrywało dotychczasowe zaangażowanie w warstwie działalności społecznej i edukacyjnej. Zwłaszcza w obszarze działalności samorządów uczniowskich i studenckich, organizacji pozarządowych, oraz w innych projektach edukacyjnych. Młodzi ludzie aktywnie uczestniczący w życiu swoich lokalnych społeczności, doskonale zdają sobie sprawę z problemów i potrzeb napotykanych w swoim otoczeniu i sytuacji życiowej. Uczestników projektu naocznie dotykają kwestie związane z: edukacją, rynkiem pracy, polityką mieszkaniową, transportem publicznym, ochroną środowiska. Dlatego dotarcie właśnie do tej grupy wiekowej jest niezwykle potrzebnym działaniem, w celu zdiagnozowania potrzeb i problemów nowego pokolenia Polaków, wchodzącego w wiek produkcyjny. Dzięki szerokim konsultacjom w całej Polsce projektem zostaną również doświadczone młode osoby dotychczas wykluczone społecznie. Dzięki poczuciu wpływu na otaczającą ich rzeczywistość zyskają oni nowe doświadczenia oraz zostaną włączone w proces tworzenia platformy do usystematyzowanego i efektywnego dialogu decydentów z młodzieżą.

Więcej informacji o podejmowanych działaniach pojawi się już wkrótce!

Link do profilu projektu: https://www.facebook.com/PLdlaMlodych/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX

Umiejętności

Opublikowano w dniu

4 sierpnia 2020

Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Więcej informacji >>>

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies.

Zamknij